Mi a coaching?

Mikor és miért érdemes coachhoz fordulni?

Dátum: 2021.10.11

Az önismeretünk mint igen fontos tényező és mindennapi életminőségünket nagyban meghatározó jellemzője sokféle módon hozható előtérbe, segíthető felszínre, mélyíthető el. Az önismeretünkön dolgozhatunk egyrészt önállóan, például különböző szakkönyvek leírásai mentén, esetleg önmagunk tudatos megfigyelése és elemzése révén is, vagy akár végezhetünk közös munkát olyan szakemberekkel, akik az önismereti munka koordinációjáért felelősek. Számos olyan szakember van, akivel közösen dolgozhatunk ebben a tekintetben, ilyenek lehetnek a pszichológusok, a tanácsadók, a trénerek, vagy akár a mentorok és természetesen a coachok is. Jelen bejegyzésben a coaching szakterületének a bemutatását tűztük ki célul, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy ez az a terület, mely bár egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mégis általános tekintetben nem egyértelmű a kifejezés jelentése és gyakran fogalmi zavar is tapasztalható a téma kapcsán. 

A coaching egy angol kifejezés, melyet a kezdetekben a sport területén használtak, majd onnan került át az üzleti életbe, ezt követően pedig egy olyan lehetőséggé vált, mely nem csak az üzleti, hanem a hétköznapi életben felmerülő egyéni elakadások, nehézségek hatékonyabb megoldását is szolgálja. 

A sportban a coach az edző szerepét jelöli, aki a coaching, azaz az edzés révén fejleszti a játékost. Az elmélet Tim Gallway nevéhez fűződik, aki a témakörrel 1938-ban kezdett el foglalkozni. Első ezzel kapcsolatos könyve a „Tenisz, mint belső játszma” azt járja körbe, hogy a bennünk (gondolatainkban) lévő ellenfél sokkal félelmetesebb, mint az, akit a valóságban le kell győzni egy éles meccs során. Véleménye szerint az edző, vagyis a coach feladata, hogy minden olyan akadályt, mely a kiváló teljesítmény útjában áll segítsen beazonosítani, valamint azok elhárításában támogatást nyújtson a játékos számára. A támogatás azonban egyértelműen azt jelenti, hogy a megoldást maga a játékos kell megtalálja és kivitelezze, hiszen helyette az edző nem tud a játék során semmit tenni, azaz csak önmagunkon tudunk éles helyzetben segíteni. Amennyiben ez megvalósul, úgy a természetes erősségek, képességek felszínre kerülnek, így a korábban problémát okozó helyzetet egy idő után automatikusan és könnyebben tudja kezelni az egyén. 

Az elmélet sport vetülete nagyon szépen párhuzamba állítható a legtöbb olyan életterülettel, ahol valamilyen teljesítményt kell nyújtania az egyénnek, lehet ez munkahelyi vagy magán jellegű. Ezekben a helyzetekben ugyanis egy coach személyi edzőként tudja támogatni ügyfeleit a lehetséges megoldások irányába, mégpedig olyan módon, hogy nem a konkrét megoldást vázolja az ügyfelek elé, hanem segít abban, hogy az ügyfelek, vagyis a coacheek önállóan találják meg saját megoldásaikat. A coach ennek érdekében úgy dolgozik, hogy leginkább tükröt tart és segít az aktuális helyzet valós feltárásában és reális megítélésében. „A coach azt mondja ki, amit nem akarsz hallani, azt látja, amit nem akarsz látni, hogy az legyél, akiről mindig is sejtetted, hogy lehetnél.” (Tom Landry) Ezt az eredményt leginkább azáltal képes elérni, hogy külső, független, objektív szemlélőként figyel, nagy empátiával hallgatja meg az elmondottakat, összefüggéseket keres és olyan nézőpontok feltárására ösztönöz, melyre a kliens korábban nem is gondolt. Segít tehát kizökkenni a megszokott gondolati sémákból, ha úgy tetszik kilépni olykor a komfortzónából és új megközelítésekkel eredményesebbé tenni a helyzet megoldását. A coaching egyik alapvető eredménye, hogy növeli a tudatosságot, csökkenti a halogatást, erősíti az önismeretet, ezáltal magabiztosságot fokoz és teljesítményre sarkall.  

Ugyanakkor azért lényeges beszélni a coaching valódi jelentéséről, mert napjainkban gyakran tapasztalható, hogy olyan esetekben is használják a kifejezést, ami valójában nem takarja a coaching valódi eszmeiségét és jellegét. Ez többek között köszönhető annak is, hogy a kifejezés igen trendi lett és külföldön különösen eltejedtnek mondható, így sok helyen igyekszenek a kifejezés révén trendivé és eladhatóvá tenni egy-egy folyamatot vagy tevékenységet. Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a coaching nem mindenre alkalmazható csodaszer, így fontos ismerni, hogy melyek azok a helyzetek, amelyek esetében nem ez az ideális megoldás. A következőkben azokat a területeket írjuk le röviden, amelyeket gyakran hoznak kapcsolatba a coachinggal, viszont nem összekeverendő tevékenységekről van szó. Leggyakrabban a mentorálás, a tanácsadás és a tréning tevékenységei azok, melyek a laikusok számára könnyen összemosódhatnak a coachinggal, tény, hogy coachinggal valamennyi tevékenység támogatható, kiegészíthető, bizonyos elemei átfedésbe hozhatók, de nagyon nagy szakmaiatlanság volna azt állítani, hogy bármelyik (mentorálás, tanácsadás, tréning) azonos dolgot jelentene a coachinggal. Ahogy mindegyik tevékenység mást jelent, mindegyik eltérő helyzetekben és szituációkban a leginkább célravezető, azaz tudnunk kell, hogy mi a célunk és az ahhoz leginkább illeszkedő módszert válasszuk ki. 

A mentorálás során olyan szakmai kapcsolatról van szó, amikor a mentor egy adott helyzettel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudását és tapasztalatait adja át a mentoráltnak. Megmutatja a meglévő folyamatokat, elmagyarázza a működő rendszereket és segít a minél gyorsabb és teljesebb körű adaptációban. Ez nem coaching tevékenység, ugyanis a coach nem szakmai iránymutatást ad ügyfelei számára, hanem sokkal inkább a meglévő szakmaiság feltárását segíti, kérdezéstechnikával és különböző kreatív eszközök segítségével a szakmai célok realizálását és elérésének lehetséges módjait elemzi ügyfelével. 

A szaktanácsadás az egyik leggyakrabban megjelenő félreértés a coachinggal kapcsolatban. A szaktanácsadó feladata, hogy egy adott helyzetre vonatkozólag szakmai tudása, rálátása, tapasztalata alapján fogalmazza meg azt a néhány lehetséges megoldást, amit ő maga a leginkább célravezetőnek gondol, az alternatívák közül pedig dönt az ügyfél, hogy ő melyiket választaná. A coaching szakmai alapelvek között az egyik leginkább mérvadó irányelv, hogy a coach semmilyen tekintetben nem adhat tanácsot a coacheenak – ezzel ellenkezőleg, abba az irányba tereli egy szakszerű coach a munkát, hogy az ügyfél maga tudjon alternatívákat megfogalmazni saját helyzetének megoldására. Ennek hátterében az áll, hogy a coach úgy tekint ügyfelére, mint, aki saját életének a legnagyobb szakértője. A coach meglátás az, hogy a legátfogóbb és a leginkább megvalósítható lehetőségeket is az ügyfél tudja megfogalmazni, valamint a legjobb döntést is ő maga képes meghozni. Ehhez segíti hozzá a coach az ügyfelet azzal, hogy segít a helyzet analizálásában és az objektivitásnak az erősítésében. Mindazonáltal bizonyított az is, hogy azokhoz a döntésekhez, melyeket mi magunk hozunk sokkal inkább tudunk alkalmazkodni és szívesebben törekszünk a megvalósításra, mint, amelyet tanácsként, esetleg utasításként megkapunk, így a coaching folyamat során meghozott egyéni döntéseinket sokkal nagyobb elköteleződéssel tartjuk meg hosszú távon is. 

A tréning, mint szakmai tevékenység is gyakran téves módon összemosásra kerül a coachinggal. Míg a tréning során a tréner arra törekszik, hogy a résztvevők új készségeket és tudást szerezzenek, szakmailag fejlődjenek, addig a coach sokkal inkább a megszerzett tudásnak az alkalmazását, a hozzáállásba való beépítését és a szokások kialakítását célozzák munkájuk révén. A coaching során nem az a fő cél, hogy vadonat új dolgokat tanítson a coach az ügyfélnek, viszont arra nagyon is alkalmas eszköz, hogy a tréning során elsajátított tudást elmélyítsék. 

A coaching tehát olyan strukturált beszélgetés sorozat, ahol az ügyfél által megfogalmazott problémás témakört a coach irányított módon, folyamatba helyezve segít feldolgozni és kibontani. A munka meghatározott időre szól, melyet a folyamat elején szerződésben rögzítenek a felek, így biztosított a dinamikus munkavégzés. A coach tehát támogatja az ügyfelet abban, hogy fókuszban maradjon, hogy ne térjen el a céljától és azt meghatározott keretek között ne csak megfogalmazni és értékelni, de a megvalósítást előkészíteni és véghez vinni is tudja. A coaching során főleg különböző kérdezéstechnikákat alkalmaz a coach, de előfordul, hogy kreatív eszközöket, képjátékokat, kérdőíveket, folyamatábrákat, rajzokat alkalmaz a szemléletváltás megkönnyítéséhez és a keretekből való kilépéshez. Az ülések során olyan támogató légkör és bizalmi viszony jön létre a coachee és a coach között, mely lehetővé teszi a nyílt, őszinte, megítélés és kockázat mentes kommunikációt, mely sajnos egyre gyakrabban a mindennapok csökkenő jellemzője. Ez az idő olyan energetizáló alkalommá válhat, mely nem csak az énidő egy minőségi megélését, de önmagunk gyógyításának és megerősítésének élményét is adhatja. Coaching során tehát leginkább önmagunkhoz tudunk közel kerülni és feltárhatjuk azokat a belső gondolatainkat, melyeket gyakran érzünk, viszont ritkán fogalmazunk meg és mondunk ki. Megfogalmazhatjuk azokat a szempontokat, melyeket ösztönösen érzünk egy-egy helyzetben, viszont kevésbé vagyunk tudatában annak, hogy ez konkrétan mit is jelent számunkra, így kevésbé tudjuk azokat képviselni a mindennapokban. Lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy tevékeny módon töltsünk időt önmagunkkal és megéljük a saját munkánk eredményét, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mi mindent vagyunk képesek egyedül, önállóan megoldani és tisztázni. Összességében lehetőséget ad egyéni sikerélményeink megélésére és ezáltal önértékelésünk és önbecsülésünk egészségesebb szintre való emelésében. 

A coaching azokban az esetekben lehet hatékony módszer, amikor úgy érzed, hogy életednek vannak olyan aspektusai melyekben bizonytalan vagy, melyekben nem látsz tisztán, melyek kapcsán az a benyomásod, hogy csak sodródsz és a következmények határozzák meg mindennapjaidat, viszont ezen változtatni szeretnél és te magad jobban meg akarod érteni azt, ami veled és körülötted történik, jobban szeretnéd érteni a saját működésed és hatásodat a környezetedre, tudatosabb akarsz lenni a mindennapokban. Amennyiben a fentieket tapasztalod és nyitott vagy arra, hogy ne valaki mondja meg konkrétan, hogy mit kell tenned, hanem Te magad akarod megtalálni a legideálisabb megoldást, úgy keress bennünket bizalommal és egyéni coaching alkalmaink során támogatni fogunk abban, hogy mindezt minél inkább elérd. Ahhoz, hogy dönteni tudj az első találkozást díjmentesen biztosítjuk számodra, így meggyőződhetsz róla, hogy valóban a coaching révén szeretnél-e önmagadon dolgozni. 

Amennyiben úgy érzed, hogy jó volna magad újradefiniálni, vagy csak egyszerűen tartalmas énidőre vágysz, úgy szeretettel várunk egyéni coaching ülésen és szakértőnk, Dr. Héder-Rima Mária megmutatja azt, hogy hányféle aspektusból közelítheted meg magad. Ha változást szeretnél, úgy keress fel bennünket, mert magadért, csak te tehetsz, módot mi biztosítunk hozzá!